Logo-Ary---black-beskuren-200px-high
DESIGNA DIN BRICKA KUNDSERVICE ÅF TILL KASSAN

Miljö & hållbarhet

ANSVARSFULLT SKOGSBRUK
Trä är en ren naturprodukt som ger klimatnytta genom att lagra koldioxid och är nödvändig för vår natur och djur, så insåg vi tidigt att ta vårt ansvar, då vi förädlar av skogen till våra produkter så var vi tidigt ute med att FSC©-certifiera oss och att se till så vi enbart använder oss av certifierade leverantörer och kan stolt tydliggöra att alla våra produkter är FSC©-certifierade. Därav vet vi med säkerhet att när vi tar av vår natur ser vi till att ett nytt frö planteras för våra kommande generationer.

HÅLLBARA PRODUKTER
Vi har kvalitetsprodukter med bästa livslängd och minimalt underhållsbehov. Vår gedigna produktkompetens och produktflora gör att vi kan erbjuda marknadens bästa produkter inom vår nisch. Då vi har en historisk bakgrund på hela 70 år som talar sin tydlighet, vi ser fortfarande att dessa produkter från den tiden används.

RESURSEFFEKTIV VERKSAMHET

Vår strategi är att minimera spill och slöserier. I de fall det uppstår spill/kassationer/avfall återvinner vi maximalt. Vi källsorterar vårt avfall i stort antal fraktioner för maximal återvinning. Vi får elförsörjningen från grön El och vi värmer våra lokaler med träspill från produktionen.


NOGA UTVALDA OCH GRANSKADE KEMIKALIER

Vi ställer höga miljökrav på de kemikalier som tillåts i verksamheten. Alla kemikalier är noggrant granskade och dokumenterade för att säkerställa en säkrare arbetsmiljö och undvika farliga ämnen i våra produkter. Vi har effektiv reningsutrustning vid våra målerier och impregneringsanläggningar.


MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTLÖSNINGAR

Stor möda läggs på att effektivisera transporterna. Tillsammans med transportören utvecklar vi ständigt våra transportlösningar. Våra egna poolbilar är hybridbilar och laddstolpar sätts upp i Nybro.


SOCIALT ANSVAR

Vi arbetar nära våra leverantörer för att uppnå en långsiktigt miljömässig och socialt hållbar verksamhet i hela värdekedjan. Våra leverantörer undertecknar Code Of Conduct och intygar att de ställer upp på våra värderingar.

Vi arbetar även aktivt med att ge barn och unga en ljusare framtid. Genom nära samarbete med lokala yrkesskolor och näringsliv.

Inga produkter i varukorgen
0