Logo-Ary---black-beskuren-200px-high
DESIGNA DIN BRICKA KUNDSERVICE ÅF TILL KASSAN

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

BESTÄLLNING OCH AVTAL
För att kunna handla hos Åry Home måste du acceptera våra allmänna köpvillkor och vår cookies- och integritetspolicy. Genom att göra en beställning bekräftar du att du tagit del av och godkänner våra allmänna köpvillkor och vår cookies- och integritetspolicy.

När vi bekräftar din beställning ingås ett avtal om köp mellan dig och Åry AB, 556329-0534, som äger och driver Åry Home. Avtalet om köp är bindande och innebär bland annat en betalningsförpliktelse som du åtar dig genom beställningen. Fullständiga kontaktuppgifter till Åry AB finns tillgängliga på arysweden.se.

För att handla hos oss måste du vara minst 18 år eller ha målsmans tillstånd. Det är inte tillåtet för personer under 18 år att handla på kredit.


PRISER

Alla priser på Åry Home anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Priserna inkluderar inte fraktkostnad.

Priset för en produkt är det som framgår på arysweden.se vid beställningstillfället, om inte detta är uppenbart felaktigt.


BETALNING

Vi använder betalningsleverantören Klarna, som tillhandahåller flera betalningsmetoder. Du kan läsa mer om betalningsalternativen och ta del Klarnas fullständiga villkor i Klarnas betalningsverktyg. Genom att göra en beställning godkänner du Klarnas villkor. Vid försenad betalning debiterar Klarna påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassokostnader.


FRAKTKOSTNAD

Kostnaden för frakt inom Sverige till Postnords ombud är 89 kronor, gäller serveringsbrickor.

För övriga produkter beräknas frakten individuellt baserat på vikt och volym. 

För uppgift om kostnad för frakt utanför Sverige, kontakta oss på info@arysweden.com.


LEVERANSTID
Normal leveranstid inom Sverige för färdigtillverkade produkter är ca 5 arbetsdagar. 

De ovan angivna leverans- och tillverkningstiderna är förväntade. I praktiken kan de vara längre, särskilt vid högtider och kampanjer. Det förekommer också förseningar av leveranser på grund av fördröjningar hos våra leverantörer eller hos transportören.


LEVERANSVILLKOR

Din beställning levereras till Postnords ombud, om du inte valt hemleverans som särskilt tillval.

Du har 14 dagar på dig att hämta ut ditt paket hos ombudet. Om du inte hämtar ut ditt paket inom denna tid skickas det tillbaka till Åry Home. Om du inte har hört av dig till oss angående din produkt inom en månad från att den skickades tillbaka till Åry Home kasserar vi produkten. Notera att det finns någon ångerrätt avseende produkter som inte hämtas ut.


ÅNGERRÄTT

Du som handlar som privatperson (konsument) har 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller dock inte egendesignade produkter.

Om du vill utnyttja ångerrätten måste du tydligt meddela oss detta inom 14 dagar från att ditt paket hämtades ut. Meddelandet kan skickas via e-post till info@arysweden.com. Du har även rätt att använda den standardblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se.

När du meddelat oss att du vill utnyttja ångerrätten är du skyldig att inom 14 dagar skicka tillbaka produkten i gott skick till oss. Du ansvarar själv för kostnaden för att skicka tillbaka produkten och för att produkten emballeras så att den inte skadas under transporten.

Återbetalning vid utnyttjande av ångerrätten sker inte förrän vi har tagit emot produkten från dig eller förrän du har visat att produkten skickats tillbaka.


EGENDESIGNADE PRODUKTER

Det är inte möjligt att ändra eller avbeställa en egendesignad produkt efter att den börjat tillverkas.

Visualiserade bilder i vårt ”designa själv”-verktyg är en ungefärlig förhandsgranskning av den färdiga produkten. Färger kan upplevas olika beroende på bildskärm och inställningar. Att färgen på den färdiga produkten inte stämmer överens med förhandsgranskningen godtas därför som utgångspunkt inte som fel i varan eller skäl för reklamation.

Vi förbehåller oss rätten att neka tillverkning av produkter vars design har ett stötande eller olagligt innehåll.

Vid beställning av egendesignade produkter ansvarar du som beställare för att du har rätt att använda det material som skickas in till oss. Åry Home tar inget ansvar för eventuella intrång i någon annans rättighet. Vid ett immaterialrättsligt intrång förbehåller vi oss rätten att debitera beställaren för kostnader som drabbar Åry Home med anledning av intrånget, såsom skadestånd och rättegångskostnader.


REKLAMATIONER

Om du mottagit en defekt produkt eller misstänker att du fått en felaktig vara, vänligen kontakta oss på info@arysweden.com. Skicka även med en bild på defekten. Om du vid uthämtning av ditt paket upptäcker att paketet är skadat ska du genast reklamera detta till transportören. Kontakta sedan oss på info@arysweden.com och ange ordernummer i ämnesraden samt att det gäller transportskada.


BEFRIELSEGRUNDER OCH HÄVNING

Åry Home är inte skyldig att leverera beställda varor om leveransen hindras av så kallade force majeure-händelser utanför vår kontroll. Force majeure-händelser kan exempelvis vara pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, krig, terrorism eller myndigheters beslut och föreskrifter. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Vi förbehåller oss även rätten att häva köp vid misstanke om bedrägeri.


NYHETSBREV

När du handlar hos oss får du möjlighet att ta del av vårt nyhetsbrev, som bland annat innehåller information om nya produkter och kampanjer. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den länk som finns längst ned i alla nyhetsbrev.


PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES
Vi använder cookies och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår
cookies- och integritetspolicy.


TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

En eventuell tvist mellan oss som inte kan lösas i samförstånd ska ytterst lösas av allmän domstol i Sverige.

Du som handlar som privatperson (konsument) har även möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I händelse av tvist kommer Åry Home att följa ARN:s rekommendationer.

Inga produkter i varukorgen
0